ועדת השרים לחקיקה אישרה את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין שהגיש שר האוצר משה כחלון

 

רשות המסים פרסמה הודעה בנושא כדלהלן:

 

התיקון כולל קיצור תקופות המתנה לקבלת אישור מסים לצורך רישום נכס

 

ועדת שרים לחקיקה אישרה אתמול תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), שהגיש שר האוצר, משה כחלון. התיקון כולל מספר סעיפים שיקלו על הבירוקרטיה ויקצרו באופן משמעותי את זמני ההמתנה לקבלת אישור תשלום מסים לצורך רישום נכס, זאת במסגרת המאמץ לשפר את מעמדה של ישראל במדד ה- "DOING BUSSINES".

 

על פי התיקון שאושר בוועדה, מעתה יינתנו למנהלי משרדי מיסוי מקרקעין כ- 60 יום על מנת להוציא אישור מסים לפונה, זאת במקום 90 ימים לפני התיקון, זאת בתנאי שהרוכש שילם מקדמה. כמו כן, אישרה הוועדה הוראת שעה לשלוש שנים הנכללת בתיקון הקובעת כי במידה וחברה רוכשת נכס, ומשלמת למשרד מיסוי המקרקעין מקדמה ומגישה הצהרה על שומה עצמית, היא תוכל לקבל אישור מסים באופן מיידי. נציין כי מדובר בחברות ללא בעיות התנהלות מול רשות המסים.

 

בנוסף, כולל התיקון גם הקלה במתן אישורי מסים במכירת דירות מגורים שבגינן התבקש פטור ממס שבח, כך שבמקום תקופה של עד 8 חודשים, התקופה תצומצם באופן הדרגתי ל- 10 ימים עד ל- 2020. יצוין כי גם כיום, עסקאות אלה מטופלת בממוצע תוך תקופה של כ- 25 ימים.

 

בהן מתקבלת בקשה לפטור ממס שבח. כיום ניתנת למנהל משרד מיסוי מקרקעין תקופה של 8 חודשים לבדוק האם אכן העסקה אמורה להיות פטורה מתשלום מס שבח, בעוד שהתיקון לחוק כולל מתווה בו באופן הדרגתי תצומצם תקופה זו ל- 10 יום עד ל- 2020. כבר היום ההליך מתבצע תוך תקופה של כ- 25 ימים.

 

התיקון ייכנס לתוקף כשלושה חודשים לאחר שיפורסמו התקנות מיסוי מקרקעין בנוגע להגשת דוחות באופן מקוון, אותן על ועדת הכספים לאשר. זאת מאחר והמהלך של הגשה מקוונת יאפשר את ביצוע הבדיקות תוך זמנים קצרים כפי שקובע התיקון לחוק.

 

לחץ כאן למסמך ועדת השרים לחקיקה אישרה את התיקון לחוק מיסוי מקרקעין שהגיש שר האוצר משה כחלון

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים , מקדמה מס שבחחישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח