הצעת תקציב המדינה לשנת 2015 – פרק המיסים

 

פורסמה הצעת תקציב המדינה לשנת 2015. מוצע בין היתר לתקן את חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963, כך שגם השבח האינפלציוני, החייב במס היום, יהא פטור ממס שבח באופן ליניארי. מוצע כי התיקון יהא רטרואקטיבי מתחילת שנת 2014.

 

ראה גם הצעת רפורמה במס שבח של שר האוצר כחלון

 

לחץ כאן להצעת תקציב המדינה לשנת 2015-פרק המיסים

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים