הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016

 

במסגרת הצעת החוק מוצע לבצע את התיקונים להלן:

 

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 85), התשע"ו-2016

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים