הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

 

להלן עיקר התיקונים אשר מוסדרים במסגרת הצעת החוק: 1. הגדלת שיעורי מס רכישה על מי שרוכש דירה אשר אינה דירתו היחידה. 2. פטור מיוחד ממס שבח לגבי מכירות של עד שתי דירות מגורים שהן בגדר "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין. 3. מס שבח בשיעור מופחת של עד 20% למוכר קרקע לבניה למגורים.

 

לחץ כאן להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע''א-2011

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים