הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע''ג 2013

 

להלן נוסח הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013. הדיונים בנושא הצעת חוק התקציב והצעת חוק ההסדרים נפתחו לפני יומיים בהצגת הצעות החוק על-ידי יו"ר ועדת הכספים. זאת, בהתאם להחלטת ועדת הכנסת.

 

ראה גם הרפורמה במס שבח

          הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

לחץ כאן להצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות, התשע"ג-2013

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים