הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ה - 2015 - תיקון חוק מיסוי מקרקעין במסגרת הרפורמה בנדל"ן

 

הצעת החוק כולל התייחסות למיסוי רווחים ממשאבי טבע, תיקונים בפקודת מס הכנסה ותיקון חוק מיסוי מקרקעין (פרק ד' בהצעה) בנושאים להלן:

  1. תיקון חישוב מס שבח ליניארי מוטב / חדש, על דירת מגורים מזכה, כך שיחול גם על שבח אינפלציוני באופן רטרואקטיבי החל מיום 1 בינואר 2014 (ראה חישוב מס שבח).
  2. הוראת שעה המעניקה מס שבח מופחת בשיעור 25% למשך 3 שנים במכירת קרקעות לבניית דירות בתנאים מסוימים.
  3. הקלות ברישום מקרקעין במגזר מיעוטים.

 

ההוראות לגבי דירות ירושה וכן לגבי משפרי דיור אשר היו בהצעה המקורים לא נכנסו להצעת החוק.

 

ראה גם הצעת הרפורמה במס שבח של שר האוצר כחלון

 

לחץ כאן ל- הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ה - 2015

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים