חישוב מס שבח במכירת אדמה חקלאית בתל מונד

פנתה אלינו לקוחה שמכרה אדמה חקלאית בתל מונד, אשר התקבלה בירושה.

בהתאם לתחשיב מס שבח אשר קיבלה הלקוחה, היה עליה לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 1,868,000 ₪.

לאחר טיפולנו, סכום מס השבח הסופי לתשלום היה כ- 1,637,000 ₪.

דהיינו, חסכון מס שבח בסך כ- 231,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים