הנחה במס שבח לרכישה בתקופה הקובעת

 

במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בין 7 בנובמבר 2001 ל- 31 בדצמבר 2002 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 20% מן המס.

 

במכירת זכות במקרקעין אשר יום הרכישה שלה היה בשנת 2003 - יהא המוכר זכאי להנחה ממס שבח בשיעור של 10% מן המס.

 

הנחה הינה על מס השבח החל בהתאם ל- חישוב מס שבח.

 

החוק קובע כי ההנחה לא תחול על מכירת זכות במקרקעין אשר הייתה קרקע בעת הרכישה אלא אם הייתה קיימת תוכנית המתירה בניה על הקרקע ותוך 5 שנים מיום הרכישה ממועד הרכישה נבנה על הקרקע בניין אשר שטחו לפחות 70% מן השטח המותר לבניה.

 

כמו כן, ההנחה לא תחול על מכירת זכות אשר התקבלה בידי המוכר במקרים להלן:

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם מיסוי מקרקעין טפסים, שומה עצמית מס שבח