החזר מס שבח לתושב חוץ אשר  מכר בית עם זכויות בניה בראשון לציון

הגיע אלינו תושב חוץ אשר ירש בית פרטי עם זכויות בניה בשכונה בראשון לציון.

בהתאם לתחשיב מס שבח אשר קיבל היה עליו לשלם מס שבח בסך כ-  850,000 ₪, בעיקר בשל זכויות הבניה הבלתי מנוצלות.

לאחר טיפול מומחה מס שבח שלנו, הלקוח שילם מס שבח בסך כ- 546,000 ש"ח בלבד.

הפחתת חבות מס שבח בסך של כ 304,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים