החזר מס שבח שותף במגרש

פנה אלינו עצמאי, אשר מכר מגרש שהוחזק בשותפות, תמורת 200,000 ₪.

העצמאי, לאחר הפחתת מס השבח באמצעות רו"ח שלו, נדרש לשלם מס שבח בסך כ- 24,000 ₪.

לאחר טיפול מומחה מס שבח שלנו קיבל העצמאי החזר מס שבח בסך כ- 23,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים