החזר מס שבח במכירת קרקע בירושלים שנתקבלה במתנה

פנה אלינו שכיר אשר מכר קרקע בירושלים, שנתקבלה במתנה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הלקוח נדרש לשלם מס שבח בסכום כ- 140,000 ₪.

לאחר טיפול של מומחה שבח ממשרדינו קיבל הלקוח החזר של כל מס שבח אשר שילם.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים