החזר מס שבח במכירת קרקע בהרצליה

פנתה אלינו פנסיונרית אשר מכרה קרקע בהרצליה.

הלקוחה נדרשה לשלם  מס שבח בסכום כ- 294,000 ₪

לאחר טיפולנו הלקוחה קיבלה החזר מס שבח בסכום כ- 126,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים