החזר מס שבח במכירת מגרש בחולון

פנה אלינו פנסיונר, אשר מכר מגרש בעיר חולון.

בהתאם לתחשיב שקיבל נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסך כ- 166,000 ₪ .

לאחר טיפול מומחה מס שבח שלנו קיבל ותיקון חישוב מס שבח נקבע כי הפנסיונר לא חייב בתשלום מס שבח כלל (שומה אפס), חסכון מס שבח בסך כ- 165,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים