לקוח, אשר ביצע עסקת קומבינציה בחולון, פנה אלינו לאחר שהוגשה השגה על שומת מס שבח מקרקעין ואשר בעקבותיה משרד מיסוי מקרקעין הוציא לו שומה בהשגה בסך כ- 250,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 157,000 ש"ח.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

החזר מס שבח מקרקעין בעסקת קומבינציה לאחר שומה בהשגה