החזר מס שבח במכירת דירת מגורים בחישוב ליניארי מוטב/חדש

לקוחה אשר מכרה דירת מגורים, נדרשה לשלם מס שבח בסך כ- 48,000 ₪, בהתאם לחישוב לינארי מוטב.

לאחר טיפולנו, קיבלה הלקוחה בחזרה את מלוא סכום מס השבח אשר שולם על ידה.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים