בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת קרקע באשקלון

פנו אלינו זוג תושבים חוזרים, אשר מכרו קרקע באשקלון, לבדיקת זכאות לקבלת החזר מס שבח.

 בני הזוג הגיעו אלינו לאחר שכבר בוצעה להם פריסה בשומה עצמית מס שבח על ידי הרו"ח שלהם.  

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בגין עסקה זאת, לאחר הפריסה כאמור, בסך כ- 185,000 ₪.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו, קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך כ- 10,500 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים