החזר מס שבח לגמלאית במכירת מגרש בנהריה

פנתה אלינו גמלאית אשר מכרה מגרש בנהריה.

הגימלאית נדרשה לשלם מס שבח בסך כ- 59,000 ₪. 

לאחר שהגישה דוח באמצעות רו"ח שלה הופחת מס השבח ל- 48,000 ₪.

לאחר טיפולינו קיבלה את מלוא מס השבח בחזרה (החזר בסך כ 48,000 ₪).

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים