החזר מס שבח עבור מגרש של יורשת

פנתה אלינו פנסיונרית אשר קיבלה בירושה מגרש בנתניה.

הפנסיונרית שילמה מס שבח בסך כ- 208,000 ₪.

לאחר טיפול של מומחה מס שבח במשרדינו הפנסיונרית קיבלה החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 114,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים