החזר מס שבח מכירת מגרש שנתקבל במתנה בראשון לציון

פנה אלינו שכיר בעל שליטה אשר מכר מגרש בראשון לציון שנתקבל במתנה מהוריו.

המוכר נדרשו לשלם מס שבח בסך כ-750,000 ₪.

לאחר טיפול יועץ מס שבח שלנו נתקבל החזר מס שבח בסך של כ-81,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים