החזר מס שבח לפנסיונרים שמכרו מגרש בבאר יעקב 

פנו אלינו זוג פנסיונרים אשר מכרו מגרש בבאר יעקב לבדיקה נוספת של החזר מס שבח.

בני הזוג הגיעו אלינו לאחר שבוצע פריסה של השבח הריאלי לכל אחד מבני הזוג ונדרשו לשלם מס שבח בסך כ- 100,000 ₪.

לאחר טיפול של מומחה מיסוי מקרקעין שלנו קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסכום כ- 10,000 ₪.    

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים