החזר מס שבח לעצמאי שמכר קרקע

פנה אלינו עצמאי אשר מכר קרקע בהרצליה לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

העצמאי שילם מס שבח בסך כ- 26,000 ₪, לאחר שרואה החשבון שלו הגיש עבורו את הדוח השנתי.

לאחר טיפולנו קיבל העצמאי החזר מס שבח בסך כ- 10,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים