החזר מס שבח ליורש דירה מגורים בבני ברק

פנה אלינו יורש של דירת מגורים בבני ברק לבדיקת לזכאות החזר מס שבח.

היורש נדרש לשלם מס שבח מקרקעין בסכום של כ-60,000 ₪.

לאחר טיפול של מומחה מס שבח שלנו היורש קיבל החזר מס שבח מקרקעין בסכום של כ- 26,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים