החזר מס שבח בגין ירושה של אדמה חקלאית

פנה אלינו עצמאי אשר ירש אדמה חקלאית לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

העצמאי נדרש לשלם מס שבח בסכום של כ- 89,000 ₪, בהתאם לשומה עצמית.

לאחר טיפול של מומחה מס שבח במשרדינו הלקוח קיבל את מלוא מס השבח אשר שולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים