החזר מס שבח במכירת אדמה חקלאית שנתקבלה בירושה

פנתה אלינו יורשת אשר מכרה אדמה חקלאית לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

היורשת נדרשה לשלם מס שבח בסכום של כ- 90,000 ₪, בהתאם לשומה עצמית מס שבח.

לאחר טיפול של יועץ מס שבח במשרדינו הלקוחה קיבלה החזר מס שבח בסכום כ-22,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים