החזר מס שבח במכירת מגרש בבאר שבע

פנה אלינו זוג אשר מכר מגרש בבאר שבע, הזוג נדרש לשלם מס שבח בסכום של כ- 58,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו בני הזוג החזר מס שבח בסך כ- 23,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים