החזר מס שבח ליורשת קרקע

פנתה אלינו אלמנה אשר ירשה מגרש, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

היורשת נדרשה לשלם מס שבח בסכום כ- 83,000 ₪.

לאחר טיפולנו ועריכת חישוב מס שבח מתוקן, קיבלה היורשת החזר של מלוא מס השבח אשר שולם על ידה.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים