החזר מס שבח בית עם זכויות בניה ברחובות שנתקבל בירושה

פנו אלינו זוג אשר ירש בית עם זכויות בניה ברחובות.

הזוג נדרש לשלם מס שבח בסך כ- 40,000 ₪.

לאחר טיפול של יועץ מס שבח ממשרדינו הזוג קיבל החזר מס שבח בסכום כ- 20,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים