החזר מס שבח במכירת קרקע בתל אביב

פנסיונר אשר מכר קרקע שהתקבלה בירושה פנה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הפנסיונר הגיע אלינו לאחר שהוגש בעבורו דוח למס הכנסה לצורך הפחתת מס השבח.

לאחר טיפולנו קיבל הפנסיונר החזר מס שבח נוסף בסך כ- 47,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים