החזר מס שבח ליורשת במכירת קרקע בתל אביב

שכירה אשר מכרה קרקע בתל אביב אשר נתקבלה בירושה מהוריה, פנתה אלינו לטיפול בהחזר מס שבח.

השכירה שילמה מס שבח בסך כ- 127,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלה השכירה החזר מס שבח בסך כ- 88,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים