החזר מס שבח לגימלאית במכירת שטח בנתניה שהתקבל בירושה

פנתה אלינו גמלאית אשר מכרה קרקע בנתניה, שנתקבלה בירושה ונדרשה לשלם מס שבח בסכום כ-109,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלה החזר מס שבח בסך כ-55,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים