החזר מס שבח ליורשת חלק בבנין מגורים בלב תל אביב

פנתה אלינו מוכרת של חלק בבנין מגורים בלב תל אביב, אשר נתקבל בירושה מהוריה.

היורשת נדרשה לשלם מס שבח בסך כ- 36,000 ₪.

לאחר טיפולינו קיבלה היורשת החזר מס שבח בסך 34,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים