החזר מס שבח ליורשים אשר עשו עסקת קומבינציה על בית עם זכויות בניה

פנו אלינו יורשים אשר עשו עסקת קומבינציה על בית עם זכויות בניה ברמת גן.

היורשים נדרשו לשלם מס שבח בסכום כ- 89,000 ₪.

לאחר טיפולינו קיבלו היורשים החזר מס שבח בסכום של כ- 30,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים