החזר מס שבח במכירת דירת ירושה עם זכויות בניה בתל אביב

פנו אלינו זוג אשר ירשו חלק מדירה עם זכויות בניה בתל אביב.

בני הזוג נדרשו לשלם מס שבח בסכום כ- 32,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו הזוג החזר מס שבח בסכום כ- 8,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים