בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת דירת מגורים בעיר חדרה

פנו אלינו זוג, אשר מכרו דירת מגורים להשקעה בחדרה, לבדיקת זכאותם ל- החזר מס שבח בגין העסקה.

בני הזוג שילמו מס שבח מקרקעין בשל מכירת הדירה בסך כ- 182,000 ₪.

בעקבות טיפולנו, תוקן חישוב מס שבח בעסקה ובני הזוג קיבלו החזר מס שבח בסך כ- 32,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים