החזר מס שבח במכירת דירה על ידי גרושים

פנו אלינו זוג, אשר התגרשו, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח.

הגרושים אשר מכרו דירת מגורים שילמו מס שבח בסך כ 58,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלו החזר מס שבח בסך כ- 25,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים