בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת מגרש בתל אביב לאחר פריסת מס שבח

פנה אלינו לקוח, אשר מכר מגרש בתל אביב, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין, לאחר שבוצעה לו פריסת מס שבח.

הלקוח חויב במס כתוצאה משבח המקרקעין בסך כ- 193,000 ₪.

לאחר טיפולנו, חבות המס עמדה על סך של  כ- 55,000 ₪. חסכון מס שבח של כ-138,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים