החזר מס שבח במכירת מגרש בראשון לציון על ידי תושב חוץ

 

פנה אלינו תושב חוץ אשר מכר מגרש בראשון לציון.

תושב החוץ שילם  מס שבח בסך כ- 99,000 ש"ח.

לאחר טיפולנו קיבלת תושב החוץ החזר מס שבח בסך כ- 58,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים