בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת מגרש באשלים

פנו אלינו בני זוג, אשר מכרו מגרש באשלים, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

בני הזוג הגיעו עם חישוב מס שבח מקרקעין אשר על פיו עליהם לשלם מס שבח בסך כ- 38,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלו בני הזוג את מלוא סכום מס השבח בחזרה.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים