בדיקת זכאות להחזר מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בגן יבנה

פנה אלינו פנסיונר, אשר מכר דירת מגורים מזכה בגן יבנה, לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

סכום התמורה בעסקה היה כ- 550,000 ₪.

הלקוח חויב במס שבח, בסך כ- 51,000 ₪.

בעקבות טיפולנו, קיבל הלקוח החזר מס שבח בסך של כ-12,500 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים