החזר מס שבח במכירת דירת מגורים בתל אביב בחישוב מס שבח בליניאריות חדשה

פנו אלינו זוג אשר מכרו דירת מגורים מזכה בתל אביב.

בני הזוג שילמו מס שבח, לפי חישוב לינארי חדש (מוטב) לדירת מגורים, בסך כ- 71,000 ₪.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו, קיבלו החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 49,000 ₪.

ראה גם: שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים