החזר מס שבח במכירת דירת מגורים בתל אביב שהתקבלה במתנה

פנה אלינו לקוח, אשר מכר דירת מגורים בתל אביב, שהתקבלה בירושה מסבתו לאמו ולאחר מכן בהעברה ללא תמורה מאמו אליו, לבדיקת החזר מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 112,000 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבל את מלוא מס השבח אשר שולם על ידו.