החזר מס שבח במכירת דירת מגורים בישוב קדומים בחישוב מס שבח בליניאריות חדשה

פנו אלינו זוג אשר מכרו דירת מגורים מזכה בישוב קדומים תמורת כ- 570,000 ₪.

סכום מס השבח אשר היה על בני הזוג לשלם, לפי השומה העצמית שקיבלו ממשרד מיסוי מקרקעין, בהתאם לחישוב לינארי מוטב , היה בסך של כ- 39,000 ₪.

בעקבות טיפול הצוות המקצועי שלנו, קיבלו בחזרה את מלוא מס שבח אשר שולם על ידם.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים