החזר מס שבח פעולה באיגוד מקרקעין

פנו אלינו זוג אשר מכרו זכות באיגוד מקרקעין המחזיק במגרש באזור רחובות, תמורת 595,000 ₪.

לפי שומה עצמית נדרשו לשלם מס שבח בסך כ- 153,000 ₪. 

בעקבות טיפול יועץ מס שבח שלנו, קיבלו החזר מס שבח בסך כ- 145,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים