החזר מס שבח במכירת בית עם זכויות בניה בתל אביב

עצמאית אשר מכרה בית עם זכויות בניה בתל אביב פנתה אלינו לבדיקת זכאות להחזר מס שבח מקרקעין.

העצמאית שילמה מס שבח בסך כ- 590,000 ₪.

לאחר טיפולינו קיבלה העצמאית החזר מס שבח בסך כ- 74,000 ₪.

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים