דירת מגורים לעניין מס שבח מקרקעין

 

דירת מגורים לעניין מס שבח מקרקעין מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין - דירה או חלק מדירה, אשר עומדת בתנאים להלן:

  1. בנייתה נסתיימה.
  2. היא בבעלות או בחכירה של יחיד.
  3. משמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה (עליה לכלול את כל המתקנים הנדרשים למגורים).
  4. הדירה לא מהווה מלאי עסקי אצל המוכר.

 

מומלץ להסתייע במומחה למיסוי מקרקעין

ראה גם:

דירת מגורים יחידה לעניין מס שבח מקרקעיןפטור ממס שבח מקרקעין לדירה יחידהדירת מגורים מזכה לעניין מס שבח מקרקעיןשומה עצמית מס שבח