בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג פורסם תזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשע''ב-2011

 

מוצע בין היתר, להטיל מס בשיעור 2% על הכנסה חייבת של יחיד מעל למליון ₪ מכל מקור הכנסה לרבות שבח מקרקעין. העלאת שיעור המס על יחיד בגין הכנסה משבח מקרקעין מ- 20% ל- 25%. במקביל מוצע לעדכן את שיעור מקדמת מס השבח (המנוכה במקור) מ- 15% ל- 18.5% ולנכסים שנרכשו לאחר 07/11/2011 מ- 7.5% ל- 9.5%.

תחולה החל מיום 01/01/2012 ואילך.

 

לחץ כאן למסמך בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג פורסם תזכיר החוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה) (מיסים) התשע''ב-2011

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים