לקוח אשר מכר מגרש בנתניה, שנתקבל בירושה מאביו ואשר עליו פעל מוסך, פנה אלינו לבחינת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך 744,000 ₪ בהתאם לשומה אשר הוצא לו על ידי משרד מיסוי מקרקעין.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 140,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בחינת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש שהתקבל בירושה ואשר עליו פעל מוסך