תושב חוץ, אשר מכר מניות באיגוד מקרקעין פנה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוח שילם מס שבח מקרקעין בסך כ- 190,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבל הלקוח החזר מס שבח מקרקעין בסך כ- 135,000 ₪.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מניות איגוד מקרקעין על ידי תושב חוץ