לקוחה אשר מכרה מגרש בפתח תקווה, במסגרת עסקת קומבינציה, פנתה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 38,000 ₪.

לאחר טיפולנו קיבלה הלקוחה את מלוא מס השבח (38,000 ש"ח) אשר שולם על ידה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש בפתח תקווה