לקוחה אשר מכרה מגרש במועצה אזורית גן רווה פנתה אלינו לבדיקת שומת מס שבח מקרקעין.

הלקוחה שילמה מס שבח מקרקעין בסך כ- 24,500 ₪.

לאחר טיפולנו, קיבלה הלקוחה החזר מלוא מס שבח מקרקעין (בתוספת הפרשי הצמדה וריבית).

 

ראה גם: חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים

בדיקת שומת מס שבח מקרקעין בעסקה של מכירת מגרש במועצה אזורית גן רווה